Rob Verkerke helpt organisaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, resultaat en leertrajecten. Daarbij zijn de aspecten ‘Anthos’ en ‘Argus’ belangrijk. Anthos staat voor enthousiasme en creativiteit. Maar deze kracht kan ook doorschieten in dat alles anders moet binnen een organisatie. Argus staat voor argwaan. Iets met ‘argus ogen’ bekijken. Alles moet bij het oude blijven. Maar de kracht van Argus is dat alles wel overwogen wordt. Beide krachten hebben elkaar nodig en houden elkaar in evenwicht. Je hebt alle kwaliteiten in een team nodig om verder te komen.

Dit gegeven is verwerkt in het logo. Anthos in het groen rent de zwevende ‘stepping stones’ al op. Argus in het paars houdt hem tegen zodat hij niet te snel gaat. Aan de andere kant zorgt Anthos er ook voor de Argus wel in beweging komt. Ze houden elkaar in evenwicht. Alleen zo boeken ze samen resultaat!

Daarnaast heb ik 4 strips voor op de website mogen ontwerpen. De strips beelden de thema’s samen veilig, samen gezond, samen resultaat en samen leren uit. Zie www.argusenanthos.nl/