HET GROENTE GILDE
Dit project heb ik samen met andere buurtbewoners in mijn wijk opgezet. Wij zijn een buurtmoestuin begonnen, met als doel kinderen te laten zien hoe leuk moestuinieren is. Ik heb de huisstijl voor het Groente Gilde ontworpen met onze mascotten Ronnie Radijs.

Dit project is een vervolg op mijn boek ‘De stad ontkiemt, de stadsboer bloeit op…’ Met dit project laat ik de stadslandbouw ook in mijn eigen wijk ontkiemen.

De moestuinbakken staan in speeltuin de Rommelkist, Fazantenweg 2a in Arnhem.

Onze facebook pagina: https://www.facebook.com/Groentegilde