EINDEXAMEN PROJECT
Onderzoeksopdracht

Ik heb onderzocht hoe ik een grafisch medium op een natuurlijke wijze kan laten ontstaan.

Ik heb drie teksten van de media theoreticus Marshall McLuhan gebruikt en voor elke tekst bedacht, welke manier van het laten ontstaan het beste de inhoud van de tekst weer gaf.

Mijn onderzoeksopdracht ging over het verliezen van controle. Daar waar het bij grafisch ontwerpen juist over de controle over het medium hebben gaat, wilde ik de teksten door het toeval laten ontstaan. Met dit project wilde ik laten zien dat natuur uiteindelijk oncontroleerbaar is en dat er ruimte gelaten mag worden voor de schoonheid van het toeval.

Materiaal: De eerste tekst gebruikte ik een sjabloon waar ik paddestoel sporen doorheen liet vallen. Voor ze tweede tekst gebruikte ik zuur, om de tekst uit te laten bijten. De derde tekst liet ik ontstaan uit kiemplantjes


GRADUATION PROJECT
Research project

I examined how to create a graphic medium in a natural way.

I took three texts by media theorist Marshall McLuhan, and found a way appropriate for each text to form in a natural way.

My research project is about losing control. Graphic design is about controlling media, while I just wanted the texts to form by coincidence. With this project I wanted to
say that nature is ultimately uncontrollable, and there is room for coincidence.

The first text was made using fungus spores. The second text was made using acid. To make third text, I planted seedlings in the shape of the text.