PROJECT BIJ PARTIZAN PUBLIK

Partizan Publik vroeg mij een boek te ontwerpen over de tuin bij hun project.

Het boek is zo vormgegeven dat er nieuwe bladzijden toegevoegd kunnen worden, als er nieuwe plantensoorten ontdekt worden. Het boek kan dus blijven ‘groeien’, net als de tuin…

Gebruikte afbeeldingen zijn eigen illustraties, die ik afgewisseld heb met gescande afbeeldingen en foto’s van Dirk-Jan Visser. Ook heb ik een kaart van de tuin getekend.

Het boek bevat informatie over de tuin, dat onderdeel is van een project, dat Partizan Publik is gestart in Groningen. Het projectspeelt zich af rond een voormalige boerderij, in het Noorden van Groningen. Uiteindelijk wil Partizan Publik van de boerderij en deze plek een helemaal zelfvoorziend atelier maken. Allerlei soorten duurzame technieken zullen hiervoor worden ingezet. In de tuin naast het huis, groeien een aantal hele speciale planten en fruitgewassen.


PROJECT AT PARTIZAN PUBLIK

Partizan Publik asked me to design a book, which can be supplemented from time to time. So when new plants species are discovered, they can be edited. I also left some room for notes on each page. So the book will continue to grow, just like the garden…

For the illustrations of the plants I made a mix of my own illustrations, scanned leafs and pictures of Dirk-Jan Visser. I’ve also drawn a map of the garden. This book contains information about the garden that is part of a project of Partizan Publik, started in Groningen. Their goal is to make this house/place a sustainable atelier, using all sorts of sustainable technology to make this place fully self-sufficient. In the garden that surrounds this house, are growing some very special/rare plants and fruit trees.