EINDEXAMEN PROJECT
Scriptie vormgeving

De titel van mijn scriptie is ‘Media, tussen lichaam en geest: Gedachten over de invloed van de media.’ In mijn scriptie schrijf ik over hoe de media, de ervaringen tussen lichaam en geest scheidt. Bijvoorbeeld als je TV kijkt, ervaart je geest iets anders dan je lichaam, omdat deze ervaringen niet op dezelfde plek zijn op dat moment.

Ik wilde deze tweedeling integreren in het ontwerp van mijn scriptie. Ik ontwierp twee delen: een binnenkant en een buitenkant. Waarbij ik de vorm van het binnenste deel uit het buitenste deel heb laten stansen. De twee delen zijn verbonden met elkaar door de afbeeldingen. Een afbeelding begint bijvoorbeeld aan de binnenkant en overlapt dan naar de buitenkant. Ook heb ik commentaren of gedachten over mijn scriptie uit de tekst ‘geknipt’ en op de buitenkant geplaatst. Op deze manier zijn beide delen nodig om het totaalconcept van mijn scriptie te begrijpen. Het is niet mogelijk om de twee delen te scheiden, net als bij sommige kunstenaars die ik beschrijf, die ook weer een verbinding tussen lichaam en geest willen laten ontstaan.

De lemniscaat is het symbool voor de verbinding tussen twee tegenpolen: de verbinding tussen binnen en buiten, tussen mijzelf en de omgeving en tussen het lichaam en de geest.

GRADUATION PROJECT
Thesis design

The title of my thesis, translated into English is: ‘Media, between body and mind: Thoughts about the influence of media.’ In my thesis I wrote about how media separates the experiences of the mind and the body.For example, when you watch TV, your mind experiences something different than your body, because these experiences aren’t at the same place at the same time.

I wanted to conduct this thought of separation into the design of my thesis. I designed two parts: an inner part and an outer part. The two parts are connected with each other through the images. An image starts on the inner part and overlaps onto the outer part. I also cut comments from the text in the inner part and pasted them on the outer part. Both parts of my thesis are needed to understand the whole concept. It is not possible to separate them, just like some artists I describe in my thesis, who try to establish a connection between the body and mind.

The lemniscate is a symbol for the connection between two opposites: the connection between the inner part and outer part, between me and my environment, and between the body and the mind